2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Nowej Soli

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-03 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Nowej Soli

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 18:48:15
2.Ilość wszystkich firm w Nowej Soli wynosi: 7263
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Nowej Soli wynosi: 3816
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Nowej Soli, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Górnictwo rud żelaza. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Transport wodny śródlądowy towarów. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja soków z owoców i warzyw to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Nowej Soli – grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Górnictwo rud żelaza
1
2
Transport wodny śródlądowy towarów
1
3
Produkcja soków z owoców i warzyw
1
4
Produkcja statków i konstrukcji pływających
1
5
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
1
6
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
1
7
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
1
8
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
1
9
Działalność detektywistyczna
1
10
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Nowej Soli

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Nowej Soli prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: