2,634
Dziś Niedziela
2023-12-03

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Nowej Soli

Aktualizacja: dzisiaj18:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-12-03 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Nowej Soli obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-03 godz: 18:48:15
2.Ilość wszystkich firm w Nowej Soli wynosi: 7263
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Nowej Soli wynosi: 3816
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-3 grudzień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Nowej Soli, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność fotograficzna. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 2.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Nowej Soli za okres 1-3 grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność fotograficzna
-2
2
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
-2
3
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
-1
4
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
-1
5
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
-1
6
Działalność związana z tłumaczeniami
-1
7
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
-1
8
Produkcja mebli kuchennych
-1
9
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
-1
10
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
-1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Nowej Soli w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Nowej Soli ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: